Medverka i Funka för livet mötesplats upprop för allas rätt till ett bra liv och ett tillgängligt samhälle. 

Vi vill med detta upprop uppmärksamma att fler får möjlighet till en bra vardag, möjligheter till en innehållsrik fritid, anpassade arbetsplatser och att alla som kan bidrar till att göra samhället mer tillgängligt. Detta menar vi bör ske på initiativ från offentlig förvaltning, privat näringsliv och ideella organisationer.

För ert stöd visar vi att ni deltar genom presentation av er logotype/namn på vår hemsida och i vårt eget magasin. Ni kommer också få vår digitala symbol utsänd via mail till er.

Ni anmäler er genom att maila hakan@funkaforlivet.se ange att ni villa vara med, bifoga er logotype (helst i eps-format) och er fakturaadress med eventuell referens. Kostnad för medverkan är 1 000 kr exkl. moms. Tipsa gärna andra företag och organisationer, så att vi kan få ett ordentligt genomslag.