I vilka städer saknas Funka för livet?
Funka för livet söker orter för kommande mötesplatser

Har du förslag på orter där du tycker Funka för livet bör arrangera sina mässor/mötesplatser?
Vi tar gärna emot förslag. Ta kontakt med Håkan Gröön 

Under hösten genomför vi vår 11:e (Karlstad 12-13/9) respektive 12:e (Borås 21-22/11) mötesplats. Karlstad kommer då bli vår ”nordligaste” mötesplats hittills, eftersom vi tidigare varit närmare Växjö som är vår bas. Vi söker nu för åren 2019-2021 platser/orter som är intresserade av att sätta fokus på funktionsnedsättnings-/hinderfrågor och tillgänglighet.

Vi kombinerar den öppna allmänna mässan med intressanta konferenser som vänder sig till yrkesverksamma. För att Funka för livet ska välja en ort önskar vi att följande aktörer är delaktiga; Aktuell kommun/stad – aktuell region/landsting – Fuktionsrätt i länet – Parasport i länet.

Var tycker du att Funka för livet ska göra sina kommande mötesplatser?